Syksyn avoimet yleisötilaisuudet

Järjestämme syksyn mittaa jälleen muutamia ajankohtaisia maksuttomia yleisötilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään pääosin etäyhteyksin. Tervetuloa mukaan!

Asunnon ostajan ABC

Ti 7.9. klo 18.15-19.45, etänä

Oletko aikeissa ostaa ensiasuntoa ja kaipaatko tietoa asunnon ostamisesta? Tällä luennolla käydään monipuolisesti läpi asunnon ostamiseen liittyviä teemoja. Luennolla edetään asunnon ostamisen vaiheet oman talouden kartoittamisesta lähtien ostotarjouksen tekoon ja samalla avataan asunnon ostamiseen liittyviä käsitteitä. Luennon aiheita ovat asuntolainan ottaminen, lainaneuvottelut, vakuudet, ASP-tili, asuntolainan korkovaihtoehdot ja takaisinmaksu. Luennolla annetaan vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kohdetta ostaessa ja mitä ehtoja ostotarjoukseen liittyy. Luennolla tehdään myös esimerkkilaskuja muun muassa lainan takaisinmaksuun liittyen.

Luennoitsijana toimii Suomen hypoteekkiyhdistyksen asuntorahoituspäällikkö Nea Nykänen.

Ilmoittauduthan maksuttomalle luennolle viimeistään 6.9.

Kriittinen medialukutaito: kuinka selvitä 2020-luvun mediaympäristössä?

To 23.9. klo 17.00-18.30, etänä

Jokainen sosiaalista mediaa viime vuosina seurannut tietää, miten helposti tosi ja epätosi sekoittuvat keskenään. Mistä voimme enää tietää, mikä on totta ja mikä ei? Onko meidän luotettava sokeasti vai epäiltävä kaikkea?

Filosofi, tietokirjailija Markus Neuvonen johdattelee tällä luennolla näihin kysymyksiin, mediaympäristömme muutoksiin ja käytännön kriittiseen medialukutaitoon. Luennolla hän esittelee käytännöllisiä tapoja tunnistaa erilaisia informaatiovaikuttamisen lajeja, sekä tarjoaa erilaisia välineitä tehostaa mediassa nähdyn ja kuullun kriittistä ja monipuolista ymmärtämistä.

Luennolla käsitellään:
– Kriittistä ajattelua, sen haasteita ja kehittymistä aikuisen ajattelussa
– Dis-, mis- ja malinformaation eri muotoja ja tulevaisuutta
– Käytännön medialukutaitoa ja faktantarkistuksen perusteita 2020-luvun mediaympäristöön.

Ilmoittauduthan maksuttomalle luennolle viimeistään 22.9.

Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti, mutta toteutuvatko ne kaikilla?

Ti 19.10. klo 17.00-18.30, Keskustakirjasto Oodi

Ableismia, eli vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää, kohtaavat vammaiset arjessaan jatkuvasti, mutta erityisesti seksuaalisuuden osa-alueella. Kun kaikkialla kehotetaan puhumaan seksuaalisuudesta, jäävät vammaiset ja etenkin puhevammaiset tämän kehotuksen ulkopuolelle. Välineitä kommunikointiin on vähän. Miten vammaisten seksuaalioikeudet toteutuvat ja miten niiden toteutumista voi edistää? Tilaisuudessa pureudutaan vammaisten seksuaalisuuden tabuihin sekä stigmoihin ja katsotaan niiden taakse. Keskustelemme myös avusteisesta seksistä, sen eettisistä kysymyksistä sekä seksuaalisuudesta kommunikoinnin välineistä.

Suunnattu seksuaalisuutta työssään kohtaaville ammattilaisille ja läheisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina Henna Kekkonen, Toimintaterapeutti, Auktorisoitu seksuaalineuvoja SSS, Erityistason seksuaaliterapeutti NACS ja Fanni Kevätniemi, Lähihoitaja, Seksuaalineuvoja, Seksuaaliterapeutti, Kätilöopiskelija.

Ilmoittauduthan maksuttomalle luennolle viimeistään 18.10.

Tilannetajua arjen ihmissuhteisiin – yleisöluento tunne- ja vuorovaikutustaidoista

Ma 1.11. klo 18.00–19.30, etänä

Tule oppimaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, joista hyödyt kaikilla elämänalueilla parisuhteesta perhe-elämään ja töistä vapaa-aikaan! Saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla selkiytät vuorovaikutustasi, vähennät ristiriitoja ja vahvistat yhteenkuuluvuutta niin töissä kuin kotona. 

Etäopetuksena toteutettava tilaisuus rakentuu tieto-osioista sekä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyistä. Sen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin ja tunneälytutkimukseen.

Suunnattu jokaiselle, joka haluaa parantaa omaa vuorovaikutustaan toisten kanssa. Jokaiselle, joka haluaa kehittää omaa ammattiosaamistaan tunneymmärryksen ja vuorovaikutuksen alueilla.

Kouluttajana LitT, työnohjaaja, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja Ulla Klemola.

Ilmoittauduthan maksuttomaan tilaisuuteen viimeistään 27.10.