Työpolitiikka, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Oppimistehtävien palautuspäivät:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. 30.7.

Tutorointi: ti 18.3.2025 klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Sisältö: Kurssilla perehdytään työpolitiikan kehitykseen, analysoidaan työelämän epävarmistumista, työn uusia muotoja ja niiden hallintaa. Kurssilla tarkastellaan myös työn tekijän ja työttömän subjektiivisuuden muotoja sekä työpolitiikan ja sosiaaliturvan yhteyttä.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää työn erilaiset määritykset, tietää mikä on työn suhde tuotantoon, talouteen ja toimeentuloon, hahmottaa työn muutokset ja sen vaikutukset yksilölliseen ja kollektiiviseen toimintaan sekä pystyy käsittelemään politiikan, hallinnan ja ohjauksen roolia työpolitiikassa.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin, oppimistehtävät.

Opintojen tueksi järjestetään tutorointia, johon osallistuminen ei ole opintopisteiden suorittamiseksi välttämätöntä, mutta johon osallistuminen on suositeltavaa. Tutortapaamisissa (järjestetään etäyhteydellä) saa tukea suoritukseen valmistautumiseen ja voi keskustella muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa yhteiskuntapolitiikan aiheista.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

•    Tuija Koivunen, Markku Sippola & Harri Melin (toim.). Työ elää: murroksia, trendejä ja muutoksen suuntia Suomessa.

•    Anu Järvensivu & Arja Haapakorpi (toim.) Monimuotoinen ansiotyö. Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan.

•    Vappu Karjalainen & Elsa Keskitalo (toim.): Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikkaa Suomessa.

Opettaja: ilmoitetaan myöhemmin. Kesäyliopiston tutor VTM Matias Muuronen.