Sosiaaliturvapolitiikka, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Luennot:
ma 20.1.2025 klo 9–12
ke 22.1. klo 9–12
ti 28.1. klo 9–12
ke 29.1. klo 9–12
ti 4.2. klo 9–12
Luennot järjestetään UEF:n Joensuun kampuksella. Luennot tallennetaan ja tallenteet ovat saatavilla opintojakson Moodle-oppimisympäristössä luentojen jälkeen.

Vaihtoehtoiset tehtävien palautuspäivät: 24.2.2025, 24.3.2025, 28.4.2025

Tutorointi: ti 18.2.2025 klo 17.00–18.30 Zoomin välityksellä.

Sisältö: Opintojakson osaamistavoitteena on tuottaa perustiedot sosiaaliturvajärjestelmästä osana yhteiskuntapolitiikkaa ja sen tutkimuksen perusteista.

Tavoite: Kurssilla tarkastellaan sosiaaliturvan yleisiä lähtökohtia, erilaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, niiden tavoitteita, keinoja, toimijoita sekä sosiaaliturvajärjestelmien muotoutumiseen vaikuttavia taloudellisia, kulttuurisia sekä poliittis-ideologisia tekijöitä.

Suoritustapa: Luennot (lähiopetus Itä-Suomen yliopistossa) tai luentotallenteet 15 t sekä oppimistehtävät. Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina kevätlukukaudella 2025. Oppimistehtävien palautukselle on kolme vaihtoehtoista päivää.

Opintojen tueksi järjestetään tutorointia, johon osallistuminen ei ole opintopisteiden suorittamiseksi välttämätöntä, mutta johon osallistuminen on suositeltavaa. Tutortapaamisissa (järjestetään etäyhteydellä) saa tukea suoritukseen valmistautumiseen ja voi keskustella muiden opiskelijoiden ja tutorin kanssa yhteiskuntapolitiikan aiheista.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

•    Mattila, Yrjö (toim.) 2017: Toimeentuloturva. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki. TAI

•    Havakka, P & Niemelä, M ja Uusitalo, H (toim.) 2017: Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus: Helsinki.

Opettaja: Merja Tarvainen. Kesäyliopiston tutor VTM Matias Muuronen.