Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Aika: Kesä 2024

Sisältö: Tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin. Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot ja Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Kesäkoulu tulevaisuudentutkimuksen konferenssin yhteydessä (tai vaihtoehtoisesti itsenäinen essee -suoritus). Huomaathan, että opetuskieli voi tässä jaksossa olla englanti.

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi