Ennakkotietoa: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2025

Seuraavat Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot 25 op järjestetään tammikuusta 2025 lähtien.

Lisätiedot ja ilmoittautumisen avautuminen kesän 2024 aikana. 

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina.

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opintokokonaisuuden alustava rakenne:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
  • Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op