Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla kevätlukukauden 2025 aikana. Vaihtoehtoisesti voi osallistua lähiopetukseen UEF:n Joensuun kampuksella ja tehdä siihen liittyvät tehtävät, tai suorittaa opintojakson kokonaan esseenä. Esseellä on 4 eri palautuspäivää lukukauden aikana.

Luennot (niille, jotka valitsevat tämän suoritustavan):
ti 1.4. klo 8–10
ti 8.4. klo 8–10
ti 15.4. klo 8–10
ti 29.4. klo 8–10
ti 6.5. klo 8–10
Vapaaehtoinen palautekerta (etäyhteydellä) 27.5. klo 8.30–9.30

Esseen palautus: 28.2., 31.3., 30.4. ja 30.5.

Sisältö: Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin ja tutkimuksiin, joiden sisältöinä ovat yhteiskunnalliset erot, eriarvoisuudet ja valtarakenteet sekä niiden ”elämäksi muuttuminen” yksilöiden elämänkuluissa.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa sosiologisia teoretisointeja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja valtarakenteiden hahmottamiseen,
  • tunnistaa tapoja, joilla eriarvoistavat rakenteet muovaavat yksilöiden elämänkulkua,
  • tarkastella analyyttisesti eriarvoisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja
  • suunnistaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta käsittelevän sosiologisen tutkimuskirjallisuuden kentällä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin sekä essee. Esseen aiheesta sovitaan opettajan kanssa kurssin alkaessa. (Vaihtoehtoisesti luentokurssi Joensuussa sekä ja yksilö- ja ryhmätehtävät.)

Arviointi: 0–5

Materiaali: Ilmoitetaan Moodlessa.

Opettaja: Sirpa LappalainenKuuluu kokonaisuuteen: