Tytöstä naiseksi, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Tehtävien palautukselle on useita vaihtoehtoisia palautuspäiviä lukuvuoden aikana:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. ja 30.7.
Huom. heinäkuussa palautus jo 30.7., muutoin aina palautus kuun viimeiseen päivään mennessä.

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin.

Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin, oppimistehtävä.

Arviointi: 0–5.

Materiaali:    

Valitse kolme kirjaa seuraavista:

  • Aaltonen, S. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, 2006.
  • Isotalo, A. Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset, 2015.
  • Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, 2011.
  • Ojanen, K., Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.) Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen, 2011.
  • Tormulainen, A. Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset, 2018.
  • Ristaniemi, H. “Täällä on merkitystä mihin sukuun synnyt, se vaikuttaa kaikkeen.” Historiatietoisuuden muotoutuminen ja merkitykset Suomen saamelaisalueen tyttöjen elämässä, 2023. Kirja verkossa osoitteessa: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526235370.pdf

Opettaja: Avoimen yliopiston tuntiopettaja (vastuuopettaja Mari Käyhkö)Kuuluu kokonaisuuteen: