Sosiologisia näkökulmia suomalaisen koulutuksen kulttuureihin, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Tehtävien palautukselle on useita vaihtoehtoisia palautuspäiviä lukuvuoden aikana:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. ja 30.7.
Huom. heinäkuussa palautus jo 30.7., muutoin aina palautus kuun viimeiseen päivään mennessä.

Edeltävät opinnot: Sosiologian perusteet tai vastaavat tiedot

Sisältö: Opintojakson suorittaminen vaatii sosiologian peruskäsitteistön hallintaa sekä itsenäistä ja tutkimuksellista työotetta. Opintojaksolla osa aineistosta kerätään itse, joten sen suorittaminen edellyttää omatoimista perehtymistä opintojakson aihepiiriin. Kurssilla hyödynnetään erilaisia sosiologisia työtapoja, jotka muodostavat mielekkään pedagogisesti suunnitellun opintokokonaisuuden.

Tavoite: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

Kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b).

Kohta a)

  • Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, 2006.
  • Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, 2011.
  • Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, 2011.
  • Kosonen T. Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tutkimus ammatilliseen koulutukseen osallistuvista työläismiehistä, 2016.

Kohta b)

Opettaja: Avoimen yliopiston tuntiopettaja (vastuuopettaja Mari Käyhkö)Kuuluu kokonaisuuteen: