Sosiologian teoriakirjallisuus, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Tehtävien palautukselle on useita vaihtoehtoisia palautuspäiviä lukuvuoden aikana:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. ja 30.7.
Huom. heinäkuussa palautus jo 30.7., muutoin aina palautus kuun viimeiseen päivään mennessä.

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään sosiologiseen ajatteluun ja teoriaan sekä sosiologian erilaisiin tapoihin jäsentää yhteiskuntaa erilaisista näkökulmista käsin.

Tavoite: Opintojakson käytyään opiskelija tietää mitä sosiologinen ajattelu on sekä tuntee yhteiskunnan ja inhimillisen vuorovaikutuksen luonnetta eri tavoin tarkastelevia sosiologisia teorioita ja käsitteitä.

Suoritustapa: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.

Arviointi: 0–5

Materiaali:
Suoritetaan kaksi kirjaa seuraavista:

  • Aro, J. & Jokivuori, P. Klassinen sosiologia ja moderni maailma, 2010.
  • Bauman, Z. Sosiologinen ajattelu, 1997 (tai uudempi painos).
  • Mills, C. W. Sosiologinen mielikuvitus, 2015.

Opettaja: Terhi HalonenKuuluu kokonaisuuteen: