Sosiologian perusteet, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Tehtävien palautukselle on useita vaihtoehtoisia palautuspäiviä lukuvuoden aikana:
Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.
Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6. ja 30.7.
Huom. heinäkuussa palautus jo 30.7., muutoin aina palautus kuun viimeiseen päivään mennessä.

Sisältö: Opintojaksolla annetaan yleiskuva sosiologian historiasta, käsitteistä ja kysymyksenasetteluista sekä ajankohtaisimmista tutkimusalueista. Mikäli opiskelet sosiologian perusopintokokonaisuutta, suositus on, että aloitat opintosi tällä opintojaksolla.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee klassista ja modernia sosiologista ajattelua sekä sosiologian peruskäsitteitä ja teorioita. Opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun koskien esimerkiksi yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Suoritustapa: Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävät.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Erola, Jani & Räsänen, Pekka (2014) Johdatus sosiologian perusteisiin
  • Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo (2004 tai uudempi) Sosiologia
  • Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opettaja: Terhi HalonenKuuluu kokonaisuuteen: