Oppression, Independence and Civil War (1890–1918) (History of Finland)

August 22, Thu, 17:15–19:45

Oppression, Independence and Civil War (1890–1918)

Place: Ratapihantie 13 OR you can follow the lessons online.

Content: This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory to the present. The emphasis will be placed on the period after 1809. The approach to the course will be thematic, chronological, and focused on the major questions concerning the country’s past. This course is designed for people of all backgrounds.  No previous knowledge of Finland's history is required.

Sisältö: Luentosarjassa tutustutaan Suomen historiaan esihistoriasta nykypäivään. Pääpaino on vuoden 1809 jälkeisessä ajassa. Lähestymistapa on temaattinen ja kronologinen ja keskittyy Suomen menneisyyden tärkeimpiin kysymyksiin. Kurssi sopii sekä suomalaisille että ulkomaalaisille, jotka eivät ole aiemmin perehtyneet Suomen historiaan. Kurssi luennoidaan englanniksi.

Kuuluu kokonaisuuteen: