Asiantuntijan esiintyminen, 2 op

Aika: 
Pe 13.9. Kurssin orientaatio Zoomissa klo 14.15–15.45
Pe 20.9. Lähitapaaminen klo 14.15–17.30
Pe 27.9. Lähitapaaminen klo 14.15–17.30
Pe 4.10 Etätapaaminen Zoomissa klo 14.15–17.30
Pe 18.10. Lähitapaaminen klo 14.15–17.30
Lähitapaamisten paikka vahvistuu kevään aikana

Sisältö: Esiintymistilanteisiin voi liittyä monenlaisia ajatuksia ja tunteita: epävarmuutta, paineita onnistumisesta, mutta myös onnistumisen kokemuksia ja esiintymisestä nauttimista. Tällä kurssilla esiintymistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Tarkastelemme valmistautumista erilaisiin puhetilanteisiin ja puheenvuoroihin niin kasvokkain kuin teknologiavälitteisesti. Pureudumme esiintymisjännitykseen ja vahvistamme esiintymisvarmuutta. Tarkastelemme henkilökohtaista uskottavuutta, vaikutelmien hallintaa ja sanatonta viestintää. Pääset pohtimaan myös omia yleisötaitojasi.

Kurssilla harjoittelet esiintymisen osa-alueita juuri omien kehittämistarpeidesi näkökulmasta turvallisessa ympäristössä. Pohdit itseäsi esiintyjänä ja saat kannustavaa ja kehittävää palautetta toisilta ryhmän jäseniltä sekä opettajalta.  Tämän kurssin jälkeen tiedät, miten valmistautua esiintymistilanteisiin, havainnollistaa sanomaasi, osallistaa kuulijoita ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota niin kasvokkaisessa kuin teknologiavälitteisessä esiintymisessä. Opit, miten rakentaa vaikuttava, viihdyttävä ja jälkikäteenkin muistettava esitys.

Kohderyhmä: Työelämässä tai muutoin esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja tarvitsevat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä sovittujen tehtävien tekeminen määräajassa. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Ryhmätapaamiset ja harjoitukset 16 t, luentotallenteet 8 t, itsenäinen työskentely 30 t

Kirjallisuus: Opettajan materiaali ja muu erikseen sovittava materiaali

Korvaavuus: Asiantuntijan esiintyminen 2 op (KK-AI001), Helsingin yliopiston Kielikeskus

Kouluttaja: Kurssin opettajana toimii puheviestinnän yliopisto-opettaja Eeva Kaarne, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus viestinnän ja vuorovaikutuksen opettamisesta. Hän työskentelee päätoimisesti Helsingin yliopiston kielikeskuksessa, minkä lisäksi hän kouluttaa ja valmentaa erilaisia organisaatioita ja yksilöitä kehittämään viestintää ja vuorovaikutusta. Eevan tapa opettaa, kouluttaa ja valmentaa on keskusteleva, ohjaava ja oivalluttava.

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston  opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä  annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Kurssimaksu sisältää Helsingin yliopiston perimät maksut.