Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset, 4 op

Aikataulu: tarkentuvat kevään aikana

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
  • kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
  • toteuttaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit
  • tulkita mittaustulokset ja laatia terveyttä edistävän liikuntaohjeistuksen mittaustulosten perusteella
  • kuvata erilaisia terveysteknologisia sovelluksia ja pohtia niiden merkitystä terveyden edistämisessä kriittisesti

Sisältö: Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikunnan ja fyysisen aktivisuuden merkitys terveyden edistämisessä. Liikuntaohjeistuksen laatiminen mittaustulosten pohjalta. Yleisimmät terveysteknologiset sovellukset.

Oppimateriaali: Verkko-opetuksessa kuvattu materiaali, oheismateriaalit.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 78 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 48 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.