Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa, 4 op

Aika: tarkentuu kevään aikana

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • tunnistaa merkittävät terveysriskit rasittavan liikunnan aikana 
  • kuvailla harjoitteluun liittyvät erityiskysymykset (mm. anemia,infektio) 
  • ravinnon, palautumisen ja unen merkityksen harjoitusvasteeseen
  • kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset 
  • kuvailla antidoping-työn perusperiaatteet 
  • arvioida fyysisen ja psyykkisen harjoituskuorman merkityksen suorituskyvyn ja palautumisen kannalta

Sisältö: Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat (äkkikuolemat, urheilijan sydän ja anemia), Infektiot ja urheilu (sydänlihastulehdus), Naisurheilijan erityskysymykset (amenorrea, raskaus). Fyysinen ja psyykkinen harjoituskuorma ja sen monitorointi. Uni ja lepo sekä palautuminen. Antidoping. Urheiluvammojen ennaltaehkäisy. Ravitsemusneuvontaan ohjaaminen.

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Suoritustapa: verkko-opinnot.

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 78 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 48 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.