Ravitsemustieteen perusteet, 5 op

Aikataulu: 7.1.-4.3.2025

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • laskea eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • tulkita eri ravintoaineiden tarvetta ja saantia ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa

Sisältö

 • Ihmisen ravitsemuksen perusteet. 
 • Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. 
 • Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. 
 • Ravinnontarve. 
 • Ravitsemussuositukset. 
 • Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Oppimateriaali:

 • Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista).
  Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, tentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 90 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 60 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.