Ravitsemus ja elintavat, 5 op

Aikataulu: 28.10.-13.12.2024 tai 17.3.-30.5.2025

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • Osaa selittää ja tulkita ravitsemuksen vaikutuksia terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien riskitekijöihin 
 • Osaa tulkita unen ja ravitsemuksen välistä vuorovaikutusta 
 • Osaa analysoida stressin haasteita terveellisen ravitsemuksen ylläpidossa 
 • Osaa perustella alkoholin ja tupakoinnin vaikutukset ravitsemustilaan ja osaa vetää yhteen näiden elintapojen vaikutukset kansanterveydelle 
 • Osaa arvioida liikuntamuotojen ja liikkumattomuuden keskeiset vaikutukset terveyden kannalta ja osaa perustella liikunnan aiheuttamia ravitsemuksellisia tarpeita 
 • Osaa selittää lihavuuden yleisyyden ja sen vaikutukset kansanterveydelle ja osaa perustella keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa 
 • Osaa vetää yhteen kasvisruokavalioiden, gluteenittoman ruokavalion ja laktoosittoman ruokavalion vaikutukset ravitsemukseen ja niiden täysipainoisen koostamisen periaatteet 
 • Osaa perustella erilaisten ammattien/työtehtävien aiheuttamat ravitsemukselliset haasteet

Sisältö

 • Ravitsemuksen vaikutukset terveyden ylläpitoon ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin
 • Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen. 
 • Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille. 
 • Lihavuus ja painonhallinta. 
 • Kasvisruokavaliot, gluteeniton ruokavalio ja laktoosi-intoleranssi. 
 • Työ ja ravitsemus.

Oppimateriaali:

 • Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista). 
 • Luentomateriaalit ja muu Moodlessa ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, oppimistehtävä verkossa. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 90 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 60 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.