Liikuntafysiologian perusteet, 4 op

Aikataulu: Tarkentuu kevään 2024 aikana

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa.

Sisältö: Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön ja lämmönsäätelyn periaatteet.

Oppimateriaali:

  • Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti 2011 (soveltuvin osin)
  • Mälkiä E, Wasenius N. Fysiologinen näkökulma fyysiseen aktiivisuuteen. Mediapinta oy. 2019 (soveltuvin osin), oheismateriaalit

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 78 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 48 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.