Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

Aika: 3.3.-18.4.2025

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
  • tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
  • tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö: Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Arviointi: H-5

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 78 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 48 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.