Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 4 op

Aika:
5.3.2024 ti klo 17.00-19.30
7.3.2024 to klo 17.00-19.30
12.3.2024 ti klo 17.00-19.30
14.3.2024 to klo 17.00-19.30
Tentti 8.4.2024 ma klo 17.00-21.00
Uusinta 3.6.2024 ma klo 17.00-21.00
Opetus- ja tenttipaikka ilmoitetaan myöhemmin

Tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää ja osaa selittää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita
  • tiedostaa tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden hoitomenetelmät
  • tapaturmiin vaikuttavat tekijät

Sisältö: Urheiluvammat; syntymekanismit, paranemisprosessit, kuntoutus ja ennaltaehkäisy ja vaikutus suorituskykyyn

Oppimateriaali: Kurssilla ilmoitettava materiaali ja mahdollinen oheismateriaali.

Suoritustapa: Luennot 12 t (lähiopetus), oppimistehtävä ja tentti.

Arviointi: H-5

Kurssin aikataulu:
  • Ti 05.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • To 07.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ti 12.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • To 14.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi