Mentalisaatio ja perheiden kohtaaminen

Aika: 26.9.2025 klo 9.00-15.00

Koulutus järjestetään etäopetuksena Teams-alustalla. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Koulutuspäivä on osa Helsingin seudun kesäylipiston järjestämää puheterapeuttien leikkiterapiakoulutusta, jonka sisällöstä vastaa Dialogisen puheterapian tuki ry. Koulutuspäivään voivat ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelma:

klo 9.00 – 11.30 Mentalisaatio / Manninen (sis. 15 min tauon)
klo 11.30 – 12.30 lounastauko
klo 12.30 – 15.00 Perheiden kohtaaminen kuntoutustyön olennaisena osana / Lampi (sis. 15 min tauon)

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä tarkastella omaa ja toisen mieltä; näkyvän olemuksen ja käyttäytymisen taustalla olevia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa säätelemään omia tunnetiloja ja luo vakautta ihmissuhteisiin. Mentalisaatiokyky on yhteydessä hyvään vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa, turvalliseen kiintymykseen, suotuisaan kognitiiviseen ja tunne-elämän kehitykseen sekä lapsen omaan mentalisaatiokykyyn. Koska vanhemman oma mentalisaatiokyky on keskeistä lapsen mentalisoivan ajattelun taitojen, tunteiden säätelyn sekä kielen kehityksessä, on vanhempien mentalisaation vahvistaminen tärkeää myös kuntoutustyössä.

Perheiden kohtaaminen - osiossa paneudutaan mm. aiheisiin: miten huomioida perhenäkökulma yksilökuntoutuksessa ja mitä tarkoittaa sana ”perhe” minulle / meille / muille.

Tavoite: Oman työinstrumentin vahvistaminen vuorovaikutustyössä. Ammattilaisena oman työn mahdollisuuksien ymmärtäminen perheiden tukemisessa. Oman mielen mielessä pitäminen (itsen mentalisointi) samanaikaisesti toisen mieltä / toisten mieliä mielessä pitäen (lapsen ja perheen mentalisointi).

Kohderyhmä: Koulutus sopii ammattilaisille, joiden työn painopiste / näkökulma on lasten ja nuorten kuntoutustyössä.

Kouluttajat: Janna Manninen, lastenpsykiatri, pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja, Hanna Lampi, toimintaterapeutti, FM, pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti

Kurssimaksu: 100€ 

Kesto: 7 ot

Kurssin aikataulu:
  • Pe 26.09.2025 09:00-15:00 Etäopetus
Lisää kurssi omaan kalenteriisi