Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Aika: 26.8.-22.11.2024

Jakso 1: 26.-28.8.2024

ma 26.8. klo 9.45-16.45, ti 27.8. klo 8.45-16.45, ke 28.8. klo 8.30-14.30

Jakso 2: 16.-18.9.2024

Ma 16.9. klo 9.45-16.45, ti 17.9. klo 8.45-16.45, ke 18.9. klo 8.30-14.30

Jakso 3: 24.-25.10.2024

to 24.5. klo 9.45-16.45, pe 25.10. klo 8.30-14.30

Jakso 4: 21.-22.11.2024

to 21.11. klo 9.45-16.45, pe 8.30-14.30 

Tavoite ja sisältö: Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Koulutus antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa. 

Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa. 

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen itsenäisesti perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys, millaisesta menetelmästä on kyse. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koostuu pääosin kokemuksellisesta oppimisesta, joten edellyttää lähiopetukseen sitoutumista. Sisältää myös luentoja ja tietoiskuja. 

Käsiteltäviä aiheita:

 • ryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa, stressin syntyminen
 • ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Lisätietoa: https://hengittavamieli.fi/hengitys/

Koulutuksessa tulee olla läsnä sen perustuessa kokemukselliseen oppimiseen. Ensimmäisellä ja toisella jaksolla luodaan perusteet toiminnalle ja ryhmän turvallisuudelle. Näin ollen 1. ja 2. jakson poissaolo estää opintojen jatkumisen ja tällöin noudatetaan kesäyliopiston peruutusehtoja kuten myös muissa keskeyttämistilanteissa.

Kohderyhmä: Vuorovaikutustyötä tekevät, psykoterapeutit, terveys-, sosiaali-, kasvatusalan ammattilaiset mm. toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat. 

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista avustaen) ja ollaan matalissa alkuasennoissa, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Kannattaa ottaa yhteyttä kouluttajiin, mikäli osallistumiskyky askarruttaa.

Hakeminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan Helsingin seudun kesäyliopiston sivujen kautta (Ilmoittaudu kurssille -painike) sekä täyttämällä erillinen hakulomake verkossa, minkä jälkeen kouluttajat vahvistavat osallistujat kevätkaudella 2023. 

Linkki hakulomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8f0d0dbc-c3e5-4798-bb1d-bc5b16809dde?displayId=Fin2891608

Täyttämällä hakulomakkeen hakija hyväksyy, että hänen yhteystietonsa välitetään kouluttajille. Hakukelpoiset henkilöt otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan valitaan 16 ensimmäiseksi soveltuvaksi katsottua osallistujaa. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti VET.

Kurssimaksu: 1990 € (sisältää työkirjan)

Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kesto: 78 ot

Kurssin aikataulu:
 • Ma 26.08.2024 09:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ti 27.08.2024 08:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ke 28.08.2024 08:30-14:30 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ma 16.09.2024 09:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ti 17.09.2024 08:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Ke 18.09.2024 08:30-14:30 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 24.10.2024 09:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 25.10.2024 08:30-14:30 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • To 21.11.2024 09:45-16:45 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Pe 22.11.2024 08:30-14:30 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
Lisää kurssi omaan kalenteriisi