Introduction to Bilingualism 5 op

Aika:
9.9. ti klo 18.00-19.30 Kurssin johdantoluento (etänä)
23.9. ti klo 17.30-20.00 tuutorointi (etäopetus)
Posteriesitysten aikataulut (2-3 t) tarkentuvat myöhemmin

Valvottu Moodle-tentti:
Valvottu Moodle-tentti 9.10.2025 to klo 18.00-20.00 (tentin paikka tarkentuu syksyllä 24). Uusinnat 13.11.2025 ja 17.12.2025. (Huom: Tämän opintojakson tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake)

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • Opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä.
  • Opiskelija ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Suoritustavat: Posteriesitykset tuutorryhmissä ja valvottu Moodle-tentti

Toteutustavat: Verkko-opetus, tuutorryhmän tapaamiset, itsenäinen opiskelu

Oppimateriaalit:

  • Grosjean & Li (2013). The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell. 
  • Hoff, E. (2014). Language Development. Belmont, CA: Wadsworth. Chapter 2 & 9. Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Chapters 2, 4, 8 & 9. (e-book to be found in university library).
  • Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Chapter 5. (e-book to be found in university library). 
  • Wright, Boun, Garcia (Eds.) (2017). The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Chapter 7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education. Yu, B. (2016). Bilingualism as Conceptualized and Bilingualism as Lived: A Critical Examination of the Monolingual Socialization of a Child with Autism in a Bilingual Family. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(2), 424–435. https://doi.org/10.1007/s10803-015-2625-0 (Lecture 12)

Arviointi: hyl-5

Kuuluu kokonaisuuteen: