iRest® -meditaatiota palautumisen avuksi stressaantuneille, uupuneille ja unettomille

Aika: 30.9.-1.10.2023 la & su klo 10.00-15.00

Tavoite ja sisältö: iRest, Integrative Restoration eli eheyttävä palautuminen on psykologi, PhD Richard Millerin kehittämä syvärentouttava, meditatiivinen harjoitusmetodi. Alkuperältään vuosituhansia vanhat, joogaperinteistä juurensa saaneet harjoitteet on muokattu sanastoltaan ja työkaluiltaan kaikille helposti lähestyttäväksi somaattiseksi, kehon kautta kokevaksi meditaatioksi. iRest -harjoitus tehdään selinmakuulla tai muussa mahdollisimman mukavassa asennossa. Ohjaaja ohjaa harjoittajan sanallisesti kohti syvää rentouden ja olemisen tilaa. Harjoitus on avointa ja sallivaa itsetutkistelua kehomielen kerrostumiin: fyysinen keho, hengitys ja energian liike, tunteet, ajatukset ja uskomukset, ilo ja olemisen tunne – kaikki havainnoidaan kehollisina tuntemuksina. Lopulta harjoitus johdattaa kohti syvintä, autenttista olemustamme. iRest tukee fyysistä, henkistä että emotionaalista eheytymistä. Se auttaa rahoittamaan hermostoa ja tukee kykyä palautua ja vastata elämän haasteisiin. Menetelmästä voi saada apua mm. unettomuuteen, stressiin, masennukseen, ahdistuneisuuteen sekä erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin. Sitä on myös käytetty menestyksekkäästi apuna trauman jälkeisestä stressioireyhtymästä palautumiseen. Harjoitteet ovat turvallisia ja tutkittuja. USAssa iRest on myös hyväksytty osaksi sotaveteraanien kuntoutusohjelmaa.

Kohderyhmä: Kaikki palautumiseen apuvälineitä tarvitsevat riippumatta kuormittuneisuuden syystä. Tällä kurssilla fokuksessa ovat stressi, ylivirittyneisyys, uupumus ja unihäiriöt. Myös ammattiryhmät, jotka haluavat tutustua uuteen työkaluun apuna kyseisten haasteiden kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamisessa. Et välttämättä tarvitse iRest® -meditaatiosta aiempaa tietoa/kokemusta, koska perusteet käydään ensimmäisen kurssipäivän aamupäiväosoissa läpi.

Kouluttaja: Maija Kansanaho, sertifioitu iRest® -meditaatio-ohjaaja, mindfulnessohjaaja CFM®, TRE® -ohjaaja, joogaohjaaja (RYT 200), LT, anestesiologian erikoislääkäri

Kesto ja kurssimaksu: 10 t, 155 €

Kurssiohjelma:

Päivä 1

- alkuharjoitus

- iRest -harjoituksen taustaa

- iRest -harjoituksen perusteet, 10 vaihetta

- kehotietoisuuden kehittäminen

- iRest -harjoitus, teemana keho ja hengitys

- stressi, stressin fysiologiaa

- autonominen hermosto, polyvagaaliteoria

- uupumus, työuupumus

- iRest harjoitus apuna stressissä, ylivirittyneisyydessä, uupumuksessa

- stressi/uupumus -suunnattu pitkä iRest -harjoitus

Päivä 2

- alkuharjoitus

- tunteet, ajatukset ja uskomukset stressin ja kuormittuneisuuden aiheuttajina

- omista käyttäytymismalleista tietoiseksi tuleminen

- itsemyötätunnon kehittäminen

- iRest -harjoitus, teemana uskomukset ja itsemyötätunto

- iRest hyvän unen apuvälineenä

- unen fysiologiaa, unen edellytykset

- unettomuuden lääkkeetön hoito

- iRest harjoitus apuna unettomuudessa

- hyvän yön iRest -harjoitus

Kurssilla tehdyt harjoitukset saat äänitteinä (mp3 tiedostoina) itsellesi jatkoharjoittelua varten.