Hyvinvoinnin lähteellä -MBSR-ohjelmaan pohjautuva mindfulness-verkkokurssi (5 op)

Aika: Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi on avoinna 12 kuukautta ilmoittautumisesta.

Sisältö: Hyvinvoinnin lähteellä -mindfulness-kurssi on hyvinvointia ja omia stressinhallinnan taitoja edistävä kahdeksan viikon kurssikokonaisuus. Kurssin voi opiskella täysin itsenäisesti, itselle sopivassa tahdissa ja rytmissä. 

Hyvinvoinnin lähteellä -mindfulness-kurssi perustuu maailman tutkituimpaan stressinhallinan ohjelmaan, MBSR-ohjelmaan (Mindfulness Based Stress Reduction). Kurssilla opit tietoa, taitoja ja lukuisia helposti omaan käyttöön otettavia harjoitteita, joilla voit edistää omaa hyvinvointia ja rakentaa itsellesi vahvat stressinhallinta- ja palautumisen taidot.

Kurssilla perehdytään aiheen tunnetuimpiin tietoisuustaitotutkimuksen (mindfulness) teorioihin ja käytänteisiin. Harjoitteiden äärelle asettuminen videotallenteiden avulla on oppimisen keskiössä. Kurssi on mahdollista käydä hyvin joustavasti, koska sen on itsenäisesti opiskeltava kurssikokonaisuus. Opiskelu tapahtuu Clanedin sähköisessä oppimisympäristössä. 

Kurssi sisältää:

  • Yli 30 lyhyttä videoluentoa ja -harjoitusvideota.
  • Lisäksi runsaasti syventäviä harjoituksia hyvinvoinnin edistämisen ja arjessa palautumisen tueksi.

Kesto: Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Suuri osa kurssin opiskelusta tapahtuu kurssilla tehtävien mindfulness-harjoitusten kautta. Kurssi sisältää tietoa videoluentoina, runsaasti harjoituksia, joita tehdään ohjatusti videotallenteilta. Lisäksi kurssi sisältää runsaasti syventäviä hyvinvointia edistäviä harjoituksia, sekä luettavaa materiaalia. 

Kaikki kurssilla tehtävät perusharjoitukset pohjautuvat maailman tutkituimpaan MBSR-kurssin ohjelmaan ja ne edistävät tutkitusti hyvinvointia, sekä kehon ja mielen palautumista syvällä tasolla.

Kouluttaja: Susanna Heikari KM, CFM mindfulness kouluttaja, psyykkinen valmentaja, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen kouluttaja, digitaalisten oppimisympäristöjen erityisasiantuntija. Positive Education Oy:n koulutusohjelmajohtaja.

Tällä hetkellä Susanna kouluttaa Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia, Positive Psychology Mindfulness Practitioner mindfulness ohjaajia, kehittää ja rakentaa erilaisia koulutuksia, sekä on mukana monissa erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa kehittämässä Suomen kouluihin ja oppilaitoksiin sekä kuntiin ja kaupunkeihin hyvinvointia edistäviä rakenteita, kuten esimerkiksi hyvinvointiopetusta.

Lisätietoja koulutuksesta: susanna@positiivinenoppiminen.fi

Kurssimaksu: 390€