Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Lukuvuosi 2024–25 (syyskuu-kesäkuu).

Verkkotentti.

Sisältö: Terveyden edistämisen johtamisen strategiat, tehtävät ja työvälineet, terveyden edistämisen johtamisen arvoperusta ja eettiset kysymykset.

Tavoite: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa:

    hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa

    arvioida eri tasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa

    tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperustaa ja eettisiä lähtökohtia.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu Moodlessa.

Arviointi: Hylätty (0) – erinomainen (5).

Materiaali:

-    Laverack, G. The Pocket Guide To Health Promotion. Maidenhead : McGraw-Hill Education, 2014. eBook.

-    Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa – TILASTORAPORTTI 41/2021 25.11.2021. THL. 2021.

TAI

-    Savolainen, O., Sormunen, M., Bykachev, K., Karppi, J., Kumpulainen, K. & Turunen, H. Finnish professionals’ views of the current mental health services and multiprofessional collaboration in children’s mental health promotion. International Journal of Mental Health,  2021, 50(3), pp. 195–217

Opettaja: Prof. Hannele TurunenKuuluu kokonaisuuteen: