Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC), lv. 2024–2025

Aika: Omassa aikataulussa lukuvuonna 2024–25 (syyskuusta heinäkuuhun; huomaa kuitenkin, että tämä kurssi on oltava suoritettuna ennen osallistumista kurssille Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op).

Avoin verkkokurssi (MOOC). 

Sisältö: Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa

· tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet

· selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä

    Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

    digitalisaatio

    etiikka

    kestävyys ja vastuullisuus

    kriittinen ajattelu

    oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen.

Suoritustapa: Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen osoitettuun materiaaliin. Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti.

Arviointi: Hyv-hyl

Materiaali: Videoluennot ja oppimisympäristössä määritelty kirjallisuus

Opettaja: TtM Johanna Ikonen

Kuuluu kokonaisuuteen: