Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Syyslukukausi 2024 (alustavasti syyskuu-marraskuu)

Verkkokurssi, seminaari hybridinä (voi osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä).

Sisältö: Johtaminen asiantuntijuusalueena, keskeiset johtamisen teoriat ja niiden käyttö hoitotyön johtamisessa, keskeiset johtamistyylit ja niiden mittaaminen, eettisyys ja kulttuurisuus hoitotyön johtamisessa.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    kuvata hoitotyön johtamista asiantuntijuusalueena

    kuvata johtamisen eettisiä perusteita ja kulttuurisia lähtökohtia

    tunnistaa keskeiset johtamisen teoriat hoitotyön johtamisen taustalla

    kuvata ja arvioida erilaisia johtamistyylejä 

Suoritustapa: Luentotallenteet/-diat (6 t), itsenäinen työskentely (117 t), seminaari ja ennakkotehtävä (10 t) ja verkkotentti (2 t)

Arviointi: Hylätty (0) – erinomainen (5). Ennakkotehtävän palautus ja läsnäolo seminaarissa hyv-hyl. Numeerinen arviointi tentistä 0 (hylätty) - 5 (erinomainen)

Oppimateriaali:

-    Northouse PG. (2016) Leadership: theory & practice. Thousand Oaks, Calif.: Sage. (7th edition).  (Saatavissa Itä-Suomen yliopistosta e-kirjana). 

-    Luennot ja muu opintojakson aikana osoitettu ajankohtainen materiaali.

Opettaja: Yliopistonlehtori Anu Nurmeksela

Kuuluu kokonaisuuteen: