Hoitotieteen teoria 1, 5 op, lv. 2024–2026

Verkkokurssi todennäköisesti keväällä 2025, aikataulu tarkentuu.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata hoitotieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia
  • tunnistaa hoitotieteen teorioden kehittämistavat
  • käyttää teorioita hoitotieteen tutkimuksessa

Sisältö: Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat, hoitotieteen teorioiden kehittäminen, hoitotieteen teorioiden kuvaus ja käyttö

Suoritustapa: tarkentuu myöhemmin

Opintojakso voi sisältää aikataulutettuja tehtäviä ja läsnäoloa tiettyyn aikaan vaativaa seminaarityöskentelyä (todennäköisesti verkossa). Suoritustapa tarkentuu elokuun 2020 aikana.

Kirjallisuus:

  • Meleis, A. 2018. Theoretical nursing: development and progress (soveltuvin osin)
  • Tieteenfilosofiasta opintojaksolla osoitettava materiaali

Kuuluu kokonaisuuteen: