Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25–30 op, lv. 2024–2025

Mikroyrittäjyyden verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kokonaisuus antaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kaikki kurssitehtävät ovat käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä ja riskeistä sekä ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Opinnot soveltuvat yrittäjille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuus, 25–30 op järjestetään Oulun yliopiston opintosuunnitelman mukaisesti. Opintokokonaisuuden voi  suorittaa 25 tai 30 opintopisteen laajuisena tai valita opinnoista  yksittäisiä jaksoja.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen täällä.

Avainsanat: mikroyritykset, yrittäjyys, yrittäminen, yrityksen johtaminen, yritykset