Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana, 2 op

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään työyhteisötaitoihin käsitteenä ja käytännön toimintana. Opiskelija saa kuvan työyhteisötaidoista ja niiden merkityksestä työyhteisön ja työhyvinvoinnin kannalta. Lisäksi opiskelija pohtii omia työyhteisötaitojaan ja niiden kehittämistä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä työyhteisötaitojen sisällön ja tunnistaa työyhteisötaitojen vaikutuksen eri näkökulmista. Opiskelija osaa myös yhdistää työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin teemat ja osaa tulkita omia työyhteisötaitojaan. 

Suoritustavat: Verkkoluentotallenne, itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja yksilötyönä toteutettava oppimistehtävä. 

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 54 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 24€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.