Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä ja ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa. Opiskelija ymmärtää myös ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa ja oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Suoritustavat: Verkkoluentoihin ja kirjallisuuteen itsenäinen perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä. 

Arviointi: hyv-hyl

Oppimateriaali:
1) Verkkoluentojen luentomateriaali. 

2) Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, L. (2003). Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Miten päästä liikkeelle oikeaan suuntaan? Teoksessa Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta, 14–17.
3) De Jong, P. & Berg, I.K. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhyt-terapia instituutti. Luvut 1–7, 15. 

4) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 

5) Ahola, T., Furman, B. & Kujasalo, K. (2012). Tuplatähti: työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 

6) Hirvihuhta, H. & Litovaara, A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1,2,3,4 ja 6. 

Mikäli edellä olevia materiaaleja ei ole saatavilla, niin vaihtoehtoiset (ml. e-aineisto) on kuvattu Moodlessa.

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36 €). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.