Työoikeus, 5 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa, esimerkiksi HY:n Mooc-kurssi.).

Ajankohta: Reaaliaikaiset etäluennot (Zoom):
la 16.11.2024 10.00-14.00
la 23.11.2024 10.00-14.00
la 30.11.2024 10.00-14.00
la 7.12.2024 10.00-14.00  

Tentit Moodlessa (klo 17-19):
ke 18.12.2024 (arviointiaika 4 viikkoa)
ke 5.2.2025
ke 2.4.2025
ke 28.5.2025
Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkki tenttiin aukeaa em. ajankohtana Moodlessa.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Koulutuksen sisältö:

- Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
- Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
- Työoikeuden normien soveltamisala
- Työoikeuden normijärjestelmä
- Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
- Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Suoritustapa: Luennot 18 t verkkovälitteisesti ja tentti

Oppimateriaali:
- Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) ja luentomateriaali
- Bruun, Niklas, Työoikeuden perusteet. Alma Talent 2022
- Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2020 (e-kirja, jonka saa käyttöönsä Turun yliopiston tunnuksilla)

Korvaavuus: OT00BG15, Turun yliopisto, 5 op

Kurssimaksu sisältää Turun avoimen yliopiston perimän opintomaksun 105 €.hakusanat: oikeustiede, oikeustieteet

Avainsanat: esihenkilötyö, esimiestyö, oikeustiede, oikeustieteellinen, oikeustieteet, työelämän lainsäädäntö, työoikeus