Rikosoikeus, 5 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta: 
Reaaliaikaiset etäoppitunnit keväällä 2025 (ei tallenneta):
- to 2.1.2025 klo 18.00-19.30 (2 t)
- ti 7.1.2025 klo 17.00-19.30 (3 t)
- to 9.1.2025 klo 17:00-20.30 (4 t)
- ti 14.1.2025 klo 17.00-20.30 (4 t)
- to 16.1.2025 klo 18.00-19.30 (2 t)  
- ma 20.1.2025 klo 17.00-19.30 (3 t)
- ke 22.1.2025 klo 17.00-19.30 (3 t)
- ke 29.1.2025 klo 17.00-19.30 (3 t)
(Varapäivät: ke 15.1.2025 klo 17-20.30 ja ma 3.2.2025 klo 17-19.30)

Vapaaehtoinen palautetilaisuus: ma 10.3. klo 18.00-19.30 (2 t)

Tentit 2025 (klo 17-20):
ke 12.2., ke 19.3. ja to 24.4.2025

- tentti tehdään Moodlessa
- tenttiin ei tarvitse ilmoittautua


Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija  ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen  vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata.
 • Opiskelija  hallitsee rikosoikeudellista vastuuta määrittävät keskeiset yleisten  oppien elementit ja hahmottaa niiden keskinäissuhteet.
 • Opiskelija kykenee ratkaisemaan rikosoikeudellisia soveltamisongelmia hyödyntämällä oikeudellista lähdemateriaalia.
 • Opiskelija harjoittelee oikeudellisen argumentaation taitoja pienryhmäkeskusteluissa.

Sisältö:

 •     Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
 •     Rikosvastuun yleiset edellytykset
 •     Keskeiset rikostyypit
 •     Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Opettajat: OTT Tuuli Hong ja Dosentti Satu Rantaeskola

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja tentti. Arvostelu 0-5.

Korvaavuus: ONOM1011, Turun yliopisto, 5 op

Oppimateriaali:

 • Luennot (luennoilla käsiteltävät aiheet ja harjoitustehtävä) sekä Moodlessa ilmoitettava materiaali

  Keskeinen kirjallisuus
  • Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Hyttinen, Tatu, Rikosoikeuden yleinen osa: vastuuoppi. 3., uudistettu painos. Alma Talent 2019.
  • Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus, Keskeiset rikokset. 4., uudistettu ja laajennettu laitos. Edita 2018 (tai uudempi painos).
  • Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti, Rikosoikeus. rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 3. uudistettu painos. Talentum Pro 2016. Vain luku I Rangaistuksen määrääminen, s. 1–217 (tai uudempi painos).

Kurssimaksu sisältää Turun avoimen yliopiston perimät maksut 75 €.


hakusanat: oikeustiede, oikeustieteet