Yritysten kasvunhallinta, 5 op, lv. 2024–2025

Aika: Kevätlukukausi 2025 (alustavasti: verkkokurssi maalis-kesäkuussa)

Sisältö: Opiskelija saa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta sekä työkaluja yrityksen kasvunhallinnan ymmärtämiseen. Kurssin käytyään opiskelija tuntee kasvunhallinnan johtamisen osa-alueet.

Kurssilla tehdään yritysanalyysi opiskelijan itsensä valitsemasta ja tarkoitukseen sopivasta case-yrityksestä. Analyysi voidaan tehdä yksin tai pienryhmissä. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa sekä tehdään yksilötehtäviä, ryhmätöitä sekä vertaisarviointia. Kurssin päätteeksi laaditaan yritysanalyysistä, oppimispäiväkirjasta sekä kurssin aikana tehdyistä tehtävistä koostuva portfolio, joka arvioidaan.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
    pystyy kuvailemaan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet
    tuntee yritysten kasvuvaiheet ja yritysten kasvunhallintaan liittyvät osa-alueet
    kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvunhallinnan taloudelliset näkökulmat

Suoritustapa: Verkkokurssi; oppimispäiväkirja ja yritysanalyysi tai muita kirjallisia tehtäviä.

Arviointi: 0-5

Materiaali: Opettajan valitsema englannin- ja suomenkielinen kurssikirjallisuus ja muu materiaali, mm. videoluennot ja podcastit.