Vastuullinen liiketoiminta, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Opintojaksolla on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Vastuullisuuden käsite. Vastuullisen liiketoiminnnan periaatteet. Asiakaslähtöinen vastuullisuus. Vastuulliset kilpailukeinot. Vastuullisuutta edellyttävä lainsäädäntö. Vastuullinen innovaatio.

Tavoite: Opiskelija osaa

  • kuvata, mitä vastuullisuus tarkoittaa koko yrityksen liiketoimintaa leikkaavana ajattelu- ja toimintatapana.
  • tulkita yrityksen toimintaympäristön trendejä vastuullisuuden näkökulmasta.
  • ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksen perustoimintojen johtamisessa, tuote-, hinta- ja viestintäpäätöksissä sekä sidosryhmäsuhteissa.
  • soveltaa vastuullisuuden näkökulmia liiketoiminnan kehittämisessä.

Suoritustapa: Verkkokurssi. Välitehtävät 30 t, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 112 t, arviointi 20 t.

Arviointi: 0–5. Välitehtävät hyv/hyl, vastuullisen liiketoiminnan arviointi 80 %, arviointi 20 %

Materiaali: Tutkimusartikkelit, muu materiaali

Opettaja: Pasi Hirvonen
Kuuluu kokonaisuuteen: