Oman osaamisen tuotteistaminen, 2 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Opintojaksolla on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö:

  • Akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät
  • Yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa
  • Opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta; tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia
  • Osaamisen tuotteistaminen

Tavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet
  • osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä
  • osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajan näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Suoritustapa: Omatoiminen työskentely ja oppimistehtävät, 54 t.

Arviointi: Oppimistehtävät hyv/hyl

Materiaali: Opettajan ilmoittama materiaali. verkkomateriaalit Moodlessa

Opettaja: ilmoitetaan myöhemminKuuluu kokonaisuuteen: