Markkinoinnin perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Jaksoon kuuluvalla verkkotentillä on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa).

Sisältö: Markkinoinnin perusmäärittelyt. Ostokäyttäytyminen. Segmentointi. Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus. Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä. Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi. Digitaalinen markkinointi.

Tavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  •     tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
  •     nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
  •     määritellä markkinoinnin perustyökalut
  •     soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
  •     raportoida ryhmätyön tulokset
  •     arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Suoritustapa: Verkkokurssi. Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu ja verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson. (myös e-kirjana)
  • Artikkelit ja muu materiaali Moodlessa.

Opettaja: Sasu TuominenKuuluu kokonaisuuteen: