Tuloslaskenta ja verotus, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on useita suorituspäiviä ja tehtävillä useita palautusaikoja (tarkemmat ajat tulossa).

Sisältö: Tuloverojärjestelmä, verotusmenettely, yritys- ja henkilöverotuksen perusteet, verotettavan tulon laskeminen, tilinpäätöksen ja verotuksen suunnittelu.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • laskea verotettavan tulon eri yhtiömuodoissa
  • suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta sen pohjalta.

Suoritustapa: Verkkokurssi: harjoitustyöt, verkkotentti.

Arviointi: 0–5

Materiaali:

  • Tomperi Soile (2022), Yritysverotus: suunnittelusta tilinpäätökseen, elinkeinoverolaki ja tuloverolaki.
  • Opettajan antama materiaali.

Opettaja: Pasi Syrjä