Laskentatoimen perusteet, 6 op, lv. 2024–25

Aika: Opintojakso on joustavasti tarjolla lukuvuoden aikana. Verkkotentillä on useita vaihtoehtoisia suorituspäiviä ja oppimistehtävillä vaihtoehtoisia palautuspäiviä (tarkemmat aikataulut tulossa). Vapaaehtoiset luennot syyslukukaudella.

Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet ja peruskirjaukset, arvonlisäveron perusteet, siirtyvät erät, tilinpäätöksen rakenne, tilinpäätösinformaatio, kustannuslaskennan ja budjetoinnin perusteet.

Tavoite: Kurssi suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää laskentatoimen keskeiset käsitteet
  • kuvata laskentatoimen roolin organisaation ja yhteiskunnan toiminnassa
  • tunnistaa arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen keskeiset sisällöt
  • tuottaa kirjanpidon ja yksinkertaisen tilinpäätöksen
  • arvioida yrityksen menestymistä tilinpäätöstietojen avulla
  • soveltaa kustannuslaskentaa ja budjetointia päätöksenteon apuna.

Suoritustapa: Verkkokurssi, jonka voi suorittaa kokonaan itsenäisesti tai osallistua myös luennoille (järjestetään hybridinä, eli voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä). Oppimistehtävä, tentti.

Arviointi: 0–5. Kurssi arvioidaan tentin ja oppimistehtävien perusteella.

Materiaali: Jormakka et al. (2021) Laskentatoimi. Edita. Kirja saatavana myös e-kirjana

Opettaja: Riikka Holopainen