Työyhteisösovittelu, maaliskuu 2025 (12 op)

Aika: 17.-18.3.2025 klo 9.00-16.00. Muiden opetuspäivien (5 kpl) ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Tavoite ja sisältö: Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä. Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Koulutuksessa opitaan restoratiivisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Sovitteluprosessin vetämisessä opitaan rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. Koulutuksessa: 

  • Opitaan restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet ja vaalitaan avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi. 
  • Hankitaan käytännön keinoja sovitteluprosessien läpiviemiseen.
  • Syvennetään ymmärrystä työyhteisökonfliktien syntymekanismeista. 
  • Tunnistetaan omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana ja pyritään johtamaan omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana.
  • Otetaan käyttöön oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä.
  • Sovelletaan opittua oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.  

Koulutukseen kuuluu käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä. Sisältö:

• Restoratiivinen sovitteluprosessi
• Ratkaisukeskeinen työote sovittelussa
• Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
• Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
• Vuorovaikutusdynamiikan vaikeuksien ja inhimillisten tunteiden/huolien huomiointi sovitteluprosessissa
• Motiivitulkintojen kirkastaminen ja itseymmärryksen kasvattaminen sovitteluprosessin aikana
• Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
• Ennaltaehkäisevä työote konfliktiherkässä tilanteessa
• Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita
• Oma sovitteluprosessi ja sen reflektointi sovittelijana kasvamisessa
• Johtajan rooli sovitteluprosessissa
• Käytännön esimerkkejä elävästä sovittelijan elämästä
• Konfliktit oppimisprosesseina

 Koulutuksen rakenne:

• 7 seminaaripäivää 9 kuukauden aikana
• Vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella
• Kirjallisuuden reflektointi
• Omakohtainen sovitteluprosessin läpivieminen

Koulutuksen laajuus on 12 opintopistettä. 

Koulutuksen kirjamateriaalia on mahdollista hankkia omakustannushintaan.

Kohderyhmä: Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset.

Kouluttajat: Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja, Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Tuula Kaitsaari, pääkouluttaja, yliopisto-opettaja (Turun yliopisto), väitellyt sovittelusta keväällä 2022

Ismo Saario, toimii Turun yliopistossa hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä ja hänellä on pitkä kokemus työyhteisösovittelun käytännöistä yliopistomaailmassa.

Sini Cavén, työterveyspsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, coach ja työyhteisösovittelija. Sinillä on vuosien vankka kokemus esimiestyöstä ja lukuisten työyhteisöjen sovitteluprosesseista.

Seppo Koskinen, emeritusprofessori, työoikeuden professori

Kesto: 49 ot, laajuus 12 opintopistettä.

Kurssimaksu: Kurssimaksun 1900 € voi maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.