Sanasta lihaksi – kokemuksen dramaturgia

Aika: 4.-6.6.2024 ti-to klo 17.00-20.15 

Sisältö: Sanasta lihaksi on kurssi, jossa tutkitaan tekstiä, kirjaimellista ja vertauskuvallista kieltä ja niiden muuttumista fyysiseksi ilmaisuksi. Kurssi sisältää 2 vaihetta: 1. SANA sisältää ennakkotehtävinä annettujen runojen ja kirjoitusten eläytyvää lukemista ja analyysiä ja 2. LIHA on fyysisen ilmaisun jakso, jossa ensimmäisen jakson tehtävät muutetaan keholliseksi liikekieleksi. Osanottajat oppivat ensin tunnekokemuksen metaforista sanoittamista, rakennetta ja sen siirtämistä konkreettiseen draamalliseen tilanteeseen. Jaksolla 2 jalostetaan em. tilanteet erilaisia liikeimprovisaatio- ja koreografisia metodeja käyttäen näyttämölle. Tavoitteena kurssilla on lähestyä nk. kokemuksen dramaturgiaan ja sen liikkeellistämistä kohtauksessa. 

"Kokemuksen dramaturgia" voidaan katsoa olevan metodi, joka ammentaa esitysdramaturgian välineistä ja perinteestä.  Toisin kuin perinteisessä esityksen tekemisen prosessissa tekstimateriaali ei ole lähtökohta vaan katsotaan saman arvoiseksi kokonaisuuden osaksi ja materiaaliksi kuin liikkeelliset, äänelliset tai visuaaliset materiaalit. Kokemuksen dramaturgiassa pyritään huokoiseen fyysiseen näyttämöilmaisuun, jossa puretaan tekstilähtöisen ilmaisun ylivaltaa ja pyritään aidon liike-energian siirtymiseen ilmaisuun ja sitä myöten näyttämöltä täydentyneeksi katsojakokemukseksi.

Päästäksemme käsiksi kokemuksen luonteeseen täytyy meidän lukea tekstiä eläytyen ja assosioiden siis katsoa hieman sivusta, kulman takaa tekstin ei-kirjaimellista sisältöä. Kokemuksen näyttämöllistämiseen pyrittäessä, täytyy ottaa huomioon, että kokemuksen rakenne ei ole lineaarisesti etenevää tapahtumien syy-seuraus-ketju vaan se on ajan, tilanteiden ja assosiaatioiden yhtäaikaista vertikaalia päällekkäisyyttä. Kurssilla pyrimme tähän päällekkäisten elementtien tiedostamiseen, irrationaalisen tiedon, symbolien, leikin, unien, ihmetekojen, mysteerien mutta kielen ja ajattelun ulkopuolisen ymmärryksen sanoittamiseen ja siirtämiseen keholliseksi elämykseksi ja liikkeeksi. 

Kirjavainen avaa kurssilaisille omaa ohjaajan työmetodiaan. Hän on vuosia käyttänyt kokemuksen dramaturgiaa omissa töissään ohjatessaan näyttelijän ilmaisua. Uusia draaman metodeja (mm.divising, kuvallinen kerronta, kollaasitekniikka ym.) hän on  opiskellut Isossa-Britanniassa De Montfort Universityssä, Performance Arts-osastossa sekä täydentänyt maisteriopintojensa aikaisia koreografia- ja esitystaiteenopintoja lukuisilla kansainvälisillä fyysisen ilmaisun kursseilla mm. Wienin ImPulze Danz workshopeissa.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu ohjaajille, dramaturgeille, näyttelijöille, tanssijoille, koreografeille, näytelmäkirjailijoille ja alan pitkäaikaisille harrastajille

Kouluttaja: Teatteriohjaaja Hanna Kirjavainen. Dramaturgi-ohjaaja Hanna Kirjavainen (teak/MA) on 25-vuotisen uransa aikana toiminut ympäri Suomen niin vapaalla kentältä kuin laitosteatterissa ohjaajana. Viimeiset vuodet hän on ollut helsinkiläisen Teatteri Avoimien Ovien taiteellinen johtaja ja ohjaaja.

Hinta: Tämän kurssin voi maksaa myös kulttuuriedulla. 

Kurssin aikataulu:
  • Ti 04.06.2024 17:00-20:15 Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5
  • Ke 05.06.2024 17:00-20:15 Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5
  • To 06.06.2024 17:00-20:15 Teatteri Avoimet Ovet, Erottajankatu 5
Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Avainsanat: dramaturgia, eläytyminen, ilmaisu, improvisaatio, koreografia, näyttämötaide, teatteri, teatteri- ja näyttämöilmaisu, teatteritaide