Tanssin uudet oppimisympäristöt, 3 op, lv. 2024–25

Aika: 24.–25.1.2025 pe klo 17.00–21.00 ja la klo 10.00–17.00 + itsenäinen työskentely

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija laajentaa käsitystään esitys- ja tanssitaiteen mahdollisuuksista ja tehtävistä  taideinstituutioiden ulkopuolella. Hän tarkastelee taiteen yhteiskunnallisia tehtäviä ja tiedostaa oman roolinsa yhteiskunnallisena toimijana. Hän ymmärtää taiteen systeemisenä ilmiönä ja osaa  tarkastella taiteellisen työskentelyn sosiaalisia ja ekologisia  yhteyksiä globaalissa ja paikallisessa kontekstissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisuuteen tutustuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen sekä itsenäisesti että opintopiiriin osallistuen.

Kirjallisuus:

  • Anttila, E. (2013). Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä.
    Luvut: Johdanto ja Tanssiva koulu.

    Sutela,  K., Kivijärvi, S. & Anttila, E. (2021). Moving encounters: Embodied  pedagogical interaction in music and dance educators’ expanding  professionalism. In H. Westerlund & H. Gaunt (Eds.), Expanding  professionalism in music and higher music education - A changing game.  Routledge, Sempre.
    Raisa Foster & Nella Turkki (2021) EcoJustice  Approach to Dance Education, Journal of Dance Education,  DOI: 10.1080/15290824.2021.1906430