Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op, lv. 2024–25

Ajankohta:  8.–9.3. ja 5.–6.4.2025 la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.45

Sisältö: Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Opettajat Prof. Eeva Anttila, Tanssit. maist. Maria Nurmela ja Tanssit. maist., HuK Pirkko Ahjo

Kurssin aikataulu:
  • La 08.03.2025 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
  • Su 09.03.2025 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
  • La 05.04.2025 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
  • Su 06.04.2025 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
Lisää kurssi omaan kalenteriisi