Kehon potentiaali, 5 op, lv. 2024–25

Opetuksen aikataulu: 17.–18.8. ja 14.–15.9.2024 la–su klo 10.00–17.00

Sisältö: Kehollisuus, kehontietoisuus ja somaattiset  menetelmät. Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehontietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (32 t), kirjallisuus ja essee.

Oheiskirjallisuutta:

 • Anttila, Eeva (2009). Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2). http://www.aikuiskasvatus.fi/tiedeartikkelit/Eeva%20Anttila.pdf
 • Bainbridge-Cohen, Bonnie (1997). Sensing, feeling and action: The experiential anatomy of body-mind centering. Northampton, MA: Contact Editions.
 • Green Gilbert, Anne. 2006. Brain-compatible dance education. Reston, VA: NDEA: AAPHERD.
 • Hackney, Peggy. (2000). Making connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals. Amsterdam: Gordon and Breach.
 • Klemola, Timo. 2005. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
 • Rouhiainen, Leena. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala ja L. Rouhiainen. Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Helsinki: TeaTS.
  http://teats.fi/wp-content/uploads/2016/01/teats_kirja2006.pdf

Opettajat: Prof. Eeva Anttila, Tanssit. maist. Maria Nurmela, Tanssit. maist., HuK Pirkko Ahjo

 

Kurssin aikataulu:
 • La 17.08.2024 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Su 18.08.2024 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • La 14.09.2024 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
 • Su 15.09.2024 10:00-17:00 Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10
Lisää kurssi omaan kalenteriisi