Dances to a Beat (DTB)


Aika: 3.5.-29.5.2023 keskiviikkoisin ja maanantaisin klo 17.00-19.30

Tavoite ja sisältö: Dances to a Beat (DTB) on metodi sekä hetkessä syntyvän koreografian luomiseen että tanssin harjoittamiseen. DTB:n peruselementit ovat improvisaatio, toisto ja rytmi. Metodi harjaannuttaa monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta sekä moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Se haastaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. DTB:ssä jokaisen oma emotionaalinen ja kehollinen historia ovat samanaikaisesti läsnä ja irtipäästettävissä. Hierarkioita purkavana metodina DTB:n harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana. Kurssi sopii kaikille tanssista, koreografiasta ja improvisaatiosta kiinnostuneille.

Lisätietoja Dances to a Beat (DTB) -metodista ja opettajasta osoitteessa: https://www.katikorosuo.com/dtb/