Ennakkotietoa: Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op, 2025

Suunnitteilla helmikuu 2025 - syyskuu 2026. Opinnot järjestetään Turun yliopiston uudistuneen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tarkempi aikataulu ja opintovaatimukset julkaistaan myöhemmin. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

Edeltävät opinnot: Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna.