Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op, lv. 2024–25

Aika: 11.3.–1.4.2025 ti klo 17.00–19.30
(reaaliaikaiset etäoppitunnit)

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (12 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 110 € sisältää myös Taideyliopiston maksun. 

Korvaavuus: X-T6-04, 5 op (TaiY)