Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 9.1.–13.2.2025 to klo 17.00–20.15

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 t), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 160 € sisältää myös Taideyliopiston maksun.