Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op, lv. 2024–25

Aika: Reaaliaikaiset etäoppitunnit 5.9.–3.10.2024 to klo 16.30–19.40 sekä la 7.9. klo 10.00–15.15

Sisältö: Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.

Suoritustapa: Osallistuminen (80 %) luennoille ja caset (24 oppituntia), kirjalliset tehtävät

Kurssimaksu 160 € sisältää myös Taideyliopiston maksun. 

Korvaavuus: X-T6-01, 5 op (TaiY)