Värioppi, 4 op

Aika: 26.1.–3.5.2024 pe klo 17:30–20:45 

Huom. Ei opetusta viikoilla 8 ja 13

2.2. pe opetus peruttu, korvaava kerta 3.5. pe

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•väriopin peruskäsitteet.
•soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa.
•käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia.

Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana. Työpajoissa voidaan huomioida koulutusalojen erityistarpeet.

Suoritustapa: Luennot ja ohjatut harjoitukset 48 t, itsenäinen työskentely 60 t. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen:

Kurssin aikataulu:
 • Pe 26.01.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 09.02.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 16.02.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 01.03.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 08.03.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 15.03.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 22.03.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 05.04.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 12.04.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 19.04.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 26.04.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
 • Pe 03.05.2024 17:30-20:45 Kaapelitehdas, Helsingin Taiteilijaseura, Tallberginkatu 1
Lisää kurssi omaan kalenteriisi