Kokeellinen grafiikka, 4 op

Aika: 3.-14.6.2024 ma-pe klo 17.15-21.00

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja.
•yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti.
•tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä.
•käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä.

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t. Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kurssin aikataulu:
  • Ma 03.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ti 04.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 05.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 10.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 07.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ti 11.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • To 06.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 12.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • To 13.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 14.06.2024 17:15-21:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi